By continuing to browse, you accept use of cookies for the purposes of authentication and adding favourites. Find out more
Gfi Informatique vacancy search engine

SIAM organisation consultant M/F


Vacancy details

General information

Entity

Gfi is a worldwide IT group employing 14.000 consultants, generating a turnover of € 1.015M. The local affiliate Gfi BeLux employs 260 consultants and generates a turnover of over € 25M. We have local offices in Leuven, Gent, Brussels, Wavre and Leudelange (LU).
Gfi covers all phases of IT development and solutions lifecycles and focuses primarily on large organisations, governmental authorities and regional entities. As a solution provider and integrator Gfi combines people, technology, applications and information in order to make our customers business processes more flexible and efficient. Gfi focuses on digital and mobile technologies, on custom made developments as well as on packaged solutions, on large scale agile fixed price projects as well as on time & material services.
  

Reference number

SO-18527  

Job details

Position title

SIAM organisation consultant M/F

Contract

Freelance

Mission description

In het kader van het programma ICT-contracten 2022 wordt door het Facilitair Bedrijf (HFB) gewerkt aan het uittekenen van de blauwdruk voor toekomstige gemeenschappelijke ICT-dienstverlening. Zoals reeds gecommuniceerd via onze website https://overheid.vlaanderen.be/programma-ict-contracten-2022, worden meerdere raamovereenkomsten voorzien voor de eigenlijke dienstenpakketten alsook een raamovereenkomst voor een operationele Service-integrator. Deze operationele Service-integrator zal samen met Het Facilitair bedrijf moeten in staan voor de integratieaspecten van het volledige eco-systeem.
Voor het verder uittekenen van de blauwdruk (processen, organisatie, technologie, informatie) van zowel de door een externe operationele Service-integrator uit te voeren dienstverlening als van de door de toekomstige HFB-organisatie uit te voeren diensten, wordt ondersteuning gezocht van personen met zowel theoretische als praktische kennis van de in dit kader relevante standaarden, raamwerken en systemen.
Technische context

Om een optimale mededinging te kunnen blijven garanderen, moet maximaal gebruik gemaakt worden van zo open mogelijke standaarden, raamwerken en systemen.
Om die reden wordt ondersteuning gezocht van personen met een grondige kennis (zowel theoretisch als praktische toepassing) van de volgende raamwerken:
- Service Integration and Management (SIAM)
- IT4IT
- ITIL 4
Daarnaast wordt een goede kennis van de systemen die deze raamwerken ondersteunen en die in hun categorie als marktleiders kunnen beschouwd worden.

Business context

De gevraagde ondersteuning kadert in de voorbereiding van een blauwdruk (maar niet van het uiteindelijke bestek) van de toekomstige raamovereenkomsten.
De kandidaten moeten zich dus neutraal kunnen opstellen t.o.v. mogelijke toekomstige dienstverleners, maar mogen wel een personeelslid zijn van zo een mogelijke dienstverlener.
Alle resultaten van deze voorbereidende activiteiten zullen ook publiek gemaakt worden zodat alle kandidaat dienstverleners voor de toekomstige raamovereenkomsten over dezelfde informatie kunnen beschikken.
De kandidaten zullen nauw samenwerken met de overige leden van het programmateam ICT-contracten 2022 en ook betrokken worden bij het overleg met andere belanghebbenden.

 

Profile

SIAM-organisatie-consultant

Omschrijving

Deze consultant moet ook over voldoende kennis beschikken over de concepten van SIAM, IT4IT en ITIL 4, maar moet vooral in staat zijn om te helpen bij het uitwerken van de blauwdruk (processen, organisatie, technologie, informatie) van de toekomstige HFB-organisatie zelf.
- Hogere opleiding (Master of Bachelor) met technische/engineering of bedrijfseconomische achtergrond, of gelijkwaardig door ervaring;
- Communicatievaardigheden en ervaring met teamwork en projectgericht werken. 
- Kennis van bedrijfsprocessen in het algemeen en van deze van de Vlaamse overheid in het bijzonder (na inwerkperiode)
- Minimaal 5 jaar ervaring in algemene bedrijfsvoering met toepassing op ICT gebied.
- Sterk communicatie- en analysegericht.
- Sterk abstractievermogen
- Kunnen denken en werken vanuit de business op strategisch niveau
- Door een gedegen analyse en financiële onderbouwing, de technologische oplossingen kunnen bepalen voor de business-uitdagingen waarmee de klant wordt geconfronteerd..
- Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2. 
- Kennis MS Office Pakketten
- Kennis van de verschillende Project Management facetten (kosten, timing, coördinatie, planning, schattingen)
- Grondige Kennis van Business Engineering; kunnen voorstellen van business oplossingen die een goed samenspel zijn tussen Business en Technology kennis 
- Klanten kunnen adviseren en begeleiden bij strategie-, organisatie- en IT-vraagstukken 
- Visie op de (technologische)ontwikkelingen binnen hun vakgebied kunnen geven aan Klanten, goed kunnen omgaan met een vastgesteld business target

Job location

Location

  

Candidate criteria

Experience level

More than 2 years working experience